intranet associats | Mail | Home
Associació de Distribuidors de Gasoil de Catalunya
 
Accés Associats
Per accedir a informació exclusiva dels socis de l'ADGC, omple el nom d'usuari i la contrasenya
Usuari
Pasword
 

 

En cumpliment d’allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem 
que les dades personals que han estat comunicades voluntariament al 
formulari de consulta, únicament seran utilitzades per poder 
proporcionar la informació sol·licitada, sense que en cap moment siguin 
processades, ni incorporades als fitxers de caràcter personal 
titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE DISTRIBUIDORS DE GASOIL DE CATALUNYA

 

ADGC - Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya