intranet associats | Mail | Home
Associació de Distribuidors de Gasoil de Catalunya
 
Accés Associats
Per accedir a informació exclusiva dels socis de l'ADGC, omple el nom d'usuari i la contrasenya
Usuari
Pasword
 

 

NOTA LEGAL I CONDICIONS D'ÚS PER A TOTS ELS USUARIS DE L'ESPAI WEB

www.gasoils.cat

1.- Identificació del titular de l'espai web.

ASSOCIACIÓ DE DISTRIBUIDORS DE GASOIL DE CATALUNYA, amb NIF. G-60581329, i amb domicili a Barcelona (08011), Aragó nº 208-210 7ª 1º B, és el titular de l'espai web www.gasoils.cat, nom al que es referiran d'ara endavant totes les referències d'aquest avís legal, per indicar el titular de l'espai web.

2.- Objecte d'aquest avís legal.

Aquest avís legal regula les condicions, l'accés i la utilització de l'espai web de www.gasoils.cat, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels usuaris.

3.- Acceptació de les Condicions de l'Avís Legal.


3.1.- El mer accés i/o utilització d'aquest espai web, de tot o part dels seus continguts i serveis que s'hi incorporen, atribueix la condició d'usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l'Avís legal i condicions d'ús que s'exposen a www.gasoils.cat, en la versió publicada al moment que l'usuari accedeixi als mateixos. S'entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de www.gasoils.cat. L'usuari declara ser major d'edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d'aquest Avís legal.

3.2.- L'usuari s'obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.


3.3.- El present avís legal i condicions d'ús de l'espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l'usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.gasoils.cat.

4.- Drets reservats.

4.1.- www.gasoils.cat, és el propietari legítim de tots els drets legals de www.gasoils.cat, pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d'elements que el composen. En conseqüència, l'usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, per cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.gasoils.cat sense el consentiment exprés i per escrit de www.gasoils.cat. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d'ús queda expressament prohibida.

4.2.- www.gasoils.cat es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, o per qualsevol altra raó que consideri convenient.

5.- Responsabilitat per l'accés i ús dels continguts i serveis de www.gasoils.cat.

5.1.- www.gasoils.cat no controla ni pot assegurar l'absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

5.2.- Els dispositius d'enllaç publicitari que www.gasoils.cat posi a disposició dels usuaris, tenen per únic objectiu, facilitar l'accés a informació disponible a Internet www.gasoils.cat no ofereix ni comercialitza ni intermèdia en els productes i/o serveis disponibles i oferts als enllaços, ni assumeix cap responsabilitat vers aquests. Només respondrà enfront els continguts originats directament pel propi servei. No respon ni constitueix suport per part del servei, dels productes o serveis prestats o oferts per terceres persones, entitats, empreses o usuaris per mitjà dels nostres serveis.

6.- Hiperenllaç i “framing”.


6.1.- La realització d'un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a www.gasoils.cat implica que qui ho fa, accepta i s'adhereix sense reserves a les condicions generals d'us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d'aquest espai web.

6.2.- Solament es permet l'enllaç i/o framing cap a la següent adreça web www.gasoils.cat. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de www.gasoils.cat.

7.- Finalització.

www.gasoils.cat podrà interrompre o cancel·lar l'espai web o qualsevol dels serveis que s'hi ofereixin als usuaris, en qualsevol moment i sense previ avís. En qualsevol cas, www.gasoils.cat, podrà interrompre el servei a qualsevol usuari que faci una utilització no ètica, ofensiva, il·legal o incorrecta dels continguts o serveis de www.gasoils.cat i/o contrària als interessos del titular de l'espai web. 9.- Jurisdicció. Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l'ús d'aquest espai web. La Llei aplicable serà l'espanyola.

 

 

 

ADGC - Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya