num fotos 11
intranet associats | Mail | Home
Associació de Distribuidors de Gasoil de Catalunya
 
Accés Associats
Per accedir a informació exclusiva dels socis de l'ADGC, omple el nom d'usuari i la contrasenya
Usuari
Pasword

Associació de Distribuidors de Gasoil de Catalunya
   
12/11/2015
Recomanacions per evitar aturades imprevistes en la seva caldera

JUST ABANS DE REOMPLIR EL DIPÒSIT ÉS CONVENIENT PARAR LA CALDERA TOTALMENT, PER L’INTERRUPTOR (NO PEL TERMÒSTAT).

Amb el pas dels anys, i com amb qualsevol producte químic, en el fons dels dipòsits de gasoil es van sedimentant partícules que es remouen al subministrar el gasoil.


DESPRÉS DE REOMPLIR EL DIPÒSIT, DEIXAR PARADA LA CALDERA DURANT 1 HORA APROXIMADAMENT.

Així s’aconsegueix que aquestes partícules tornin a dipositar-se al fons del dipòsit i s’evita que
ràpidament s’obturin els filtres i el broquet de la caldera al xuclar aquestes partícules amb el gasoil.


EL TUB D’ASPIRACIÓ DEL DIPÒSIT HA D’ESTAR A 15 CM DEL FONS.

Moltes vegades, el tub que aspira el gasoil del dipòsit arriba fins a la base del dipòsit o, fins i tot, està estès en el cul del dipòsit. Això provoca que la caldera aspiri les partícules que es van sedimentant en el fons, obturant els filtres amb relativa freqüència.


COMPROVAR QUE LA PALANCA DEL KIT D’ASPIRACIÓ NO S’HA TANCAT ACCIDENTALMENT.

Si sense voler, al subministrar el gasoil, aquesta palanca ha quedat tancada, la caldera no podrà aspirar el gasoil.


ÉS CONVENIENT COMPROVAR ELS FILTRES PERIÒDICAMENT.

El cartutx dels filtres, com qualsevol altre filtre, s’han de netejar periòdicament o canviar-los quan ja no quedin nets. També és totalment recomanable, com dicta la normativa, fer una revisió de la caldera anualment.


EL DIPÒSIT ÉS UNA PART IMPORTANT DE LA INSTAL•LACIÓ.

Sempre serà millor emmagatzemar els gasoil en un dipòsit homologat, doncs està preparat per a emmagatzemar hidrocarburs. L’aspiració del gasoil s’haurà de realitzar des de la part superior del dipòsit, per tal d’evitar el vessament del gasoil emmagatzemat davant d’un trencament accidental del tub d’aspiració. Sempre que el dipòsit estigui instal•lat a l’exterior, haurà d’estar protegit del raigs UV del sol, doncs aquests són molt perjudicials per a la conservació de les característiques originals del dipòsit i del gasoil, alhora que s’evitarà l’entrada accidental d’aigua de pluja. A més, pal•liarà els riscos d’una degradació del gasoil i de condensació d’humitat en l’interior del dipòsit com a conseqüència dels canvis de temperatura extrems entre l’hivern i l’estiu.

ADGC - Associació de Distribuïdors de Gasoil de Catalunya